Dive In

De serie 'Dive In' is geïnspireerd op de 'pin-up' beeldcultuur uit midden van de vorige eeuw waarbij tekeningen, schilderijen en foto's van pin-up modellen gedurende lange tijd een grote populariteit genoten. De term 'pin-up' verwijst naar het opprikken op de muur van de afbeeldingen met de pin-ups. Het fenomeen groeide uit tot een subcultuur rond de promotie van een stereotiep vrouwelijk schoonheidsideaal met een erotische inslag. Hoewel deze subcultuur de kern vormt van Dive In, krijgen in de fotoserie de kernelementen van de klassieke pin-up zoals het vrouwbeeld, schoonheidsideaal, erotiek, kleurengebruik, zelfbewustzijn, lichaamscultuur, expressie en poses, een heel andere invulling.

© 2019 by David Degelin    |    david.degelin@gmail.com    |    +32(0)499-82.65.39